Sportfiske

Vad är egentligen sportfiske?

Jo, med sportfiske menas att du fiskar för njutning och avkopplings skull. De redskap du använder vid sportfiske är spinn, haspel eller med fluga. Du använder dig av ett eller flera olika spön, de håller du i handen och hoppas på att få napp, när du fått napp och dragit upp fisken ska den helst inte ha skadats, och bör sedan släppas tillbaka i vattnet igen. Det finns olika kategorier inom sportfiske som du bör känna till, och vissa av dem ska jag ta upp här.

Fritidsfiske

Här hemma i Sverige finns ett stort intresse för fritidsfiske, som är en form av fiske som inte är till försäljning, antingen kan du stå en skön dag på en brygga och bara njuta av att luften och fisket, du kan också stå ute i älven och försöka fånga en hal ål, eller fånga kräftor i en sjö som du bjuder dina vänner på när du har kräftskiva i augusti. Fritidsfiske delas upp i kategorierna sportfiske och husbehovsfiske.

  • Sportfiske: du har bara ett handredskap, som kan vara ett spö, en lina eller en krok.
  • Husbehovsfiske: du använder flera olika redskap, det kan vara nät, mjärdar och ryssjor. Det hörs på ordet att den fisk du fångar är till husbehov.

Hur och var får du fiska?

Fiske går inte under allemansrätten, utan går under vissa regler. Dessa regler är till för skydda det fiskbestånd Sverige har. Det är viktigt att du följer dessa råd och tar reda på hur och var du får fiska innan du ger dig iväg på din fisketur. På vissa områden är fiske förbjudet, ofta är det tillfälligt under vissa tider på året, och det brukar bero på att just där är det risk att fiskarna är på väg att dö ut. Det finns också vissa bestämmelser om vilka redskap du får använda, ibland är det förbjudet att använda nät, ibland ett slags bete. Länsstyrelsen har alla upplysningar om var och hur du får fiska, kontakta gärna dem. Att fiska i Vättern, Vänern, Hjälmaren, Mälaren och storsjön i Jämtland är gratis. Där får du alltså spinnfiska, pimpla, pilka och fiska med en lina som har högst tio krokar. Vill du fiska i andra typer av sjöar och vattendrag, är det ägaren som har sjön på sina ägor du måste fråga om lov för att få fiska, ibland kan det också finna en fiskevårdsområdesförening som du kan vända dig till och ställa dina frågor. Hos dem kan du också köpa fiskekort om du måste ha ett sådant.

Att fiska i Vättern

Vättern är som är Sveriges näst största sjö, är det gratis att fiska. Det gäller både svenska- och utländska medborgare, både om du fiskar från stranden eller ute med båt. Du får meta, spinnfiska, flugfiska eller pimpla, dock får du inte förflytta fisk från olika sjöar, så den fisk eller kräftor du fångar i Vättern får du inte förflytta till någon annan sjö. När du sportfiskar här får du behålla tre rödingar, öringar eller laxar per person och dygn, alltså maximalt tre fiskar, och två av dem får vara röding.