Vad du bör veta om fiske

Hej och hjärtligt välkommen till den här Fiskebloggen och dess startsida. Här ska jag försöka förklara det jag kan om fiske och det jag tycker är väsentligt för dig att veta.

Här hemma i Sverige är fritidsfiske ett stort intresse, enligt den senaste statistiken som SCB gjorde, visade att cirka 1,4 miljoner här hemma ägnar sig åt någon form av fritidsfiske, det gäller under ett år och i åldrarna 16–80 år, alltså en mycket spridd ålder. Det är med andra ord en stor sysselsättning, som kanske du inte hade haft en aning om. Fritidsfiske är ingen billig sport, för varje år betalar våra fritidsfiskare hela 6,2 miljoner kronor på sin fritidssysselsättning.

Vad förknippas fritidsfiske som?

Jo, jag kan berätta att det gäller allt fiske som man inte säljer eller som du måste ha yrkesfiskelicens för. Både du som är flugfiskaren ute i älven och fiskar laxar, och även du som fångar kräftor för att bjuda på till kräftskivan i augusti månad är fritidsfiskare.

Fritidsfiske kan delas upp i:

  • Husbehovsfiskare, kallas den som har flera redskap med sig: nät, mjärdar och ryssjor. Det hörs på ordet att syftet här är att fisken ska tillagas och ätas hemma.
  • Sportfiskare, kallas den som bara använder fiskeverktyg som: spö, krok, och lina. Här är syftet med fisket mer avkoppling än tävling, namnet sportfiskare känns inte riktigt korrekt.

Får man fiska överallt?

Här på hemsida kan du även läsa om hur och var du får fiska. Den så kallade allemansrätten går ut på att vi får befinna oss i stort sätt var vi vill i vår natur, den enkla regeln säger att vi inte får förstöra något eller störa. Nu är de på det viset att allemansrätten inte gäller vid fiske, fritidsfisket har olika regler som du måste följa, och dessa regler ska värna om vårt fiskbestånd. Det råder olika regler i de sjöar och vattendrag som du får fiska i, och det måste du ta reda på innan du ger dig iväg. Här på hemsidan kommer du att kunna läsa om några regler och även var du kan ta reda på mer. Givetvis finns det olika områden där du inte får fiska, och vissa områden kan vara skyddade under vissa perioder, som när fiskarna leker. Detta är av stor vikt för att fiskarna inte ska dö ut i vissa vatten, om detta kan du läsa mer om på denna hemsidan. Det finns också regler som har begräsningar när det gäller vilka olika redskap som är tillåtna i olika vattendrag och sjöar. I Sveriges största sjöar, havet och längsmed kusten får du fiska med handredskap. För att fiska i vatten som tillhör någons egendom, måste du fråga om tillåtelse först, och då behöver du köpa ett fiskekort. Det finns väldigt många regler när du ska fiska, och här på hemsida tar vi upp en del om dem. Du får även information vart du ska vända dig för att få korrekt information som behövs, ibland räcker det att du frågar ägaren av marken vad denne tillåter.